Uppdrag om stöd för bedömning av arbetsförmåga

Återrapportering till regeringen 2022-05-31

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tillsammans arbetat fram ett Kunskapsmaterial som ska användas av Försäkringskassan vid bedömning av arbetsförmåga mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Kunskapsmaterialet beskriver 36 yrkesgrupper och varje yrkesgrupp innehåller yrken som ställer likartade fysiska och psykiska krav på aktivitet. Kunskapsmaterialet har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, Socialstyrelsen och Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Kunskapsmaterialet utgår från de 60 yrkesgrupper som finns i Referensmaterial vid bedömning av arbetsförmåga (RAF).