Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall

Återrapportering till regeringen -28

Arbetsförmedlingen återrapporterar med anledning av uppdraget i regleringsbrevet år 2021 om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall.

Sammantaget finns det utmaningar vad gäller anvisningar till skyddat arbete och det är viktigt att myndigheten arbetar för att åtgärda dessa. Skyddat arbete är en viktig insats för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utveckla sin arbetsförmåga.

Ett utvecklingsområde som rapporten belyder är den bristande dokumentationen vid anvisning. Rapporten visar dessutom på ett behov av att tydliggöra hur bedömningen av målgruppen för skyddat arbete hos Samhall ska göras. Därtill finns också ett behov av större medvetenhet om vad som avses med störst behov av stöd i förhållande till skyddat arbete.