Uppdrag att minska
långtidsarbetslösheten, återrapport 2023

Återrapportering till regeringen 2023-03-15

Arbetsförmedlingen prioriterar sex aktiviteter under 2023, med fokus på bland annat arbetssökandes planering och behovsprövat stöd.

Mål att minska långtidsarbetslöshet

Under 2022 har information och kunskap samlats in om myndighetens pågående och planerade aktiviteter. Utifrån detta presenteras det i återrapporten sex aktiviteter som Arbetsförmedlingen kommer att prioritera under 2023 i syfte att minska antalet långtidsarbetslösa. Dessa aktiviteter är:

  • Arbetssökandes planering
  • Fysiska möten som bidrar till likvärdig service
  • Matchning från dag 1 i socioekonomiskt utsatta områden
  • Behovsprövat stöd
  • Samstart 2.0
  • Ökat antalet platser på SIUS-programmet.

Fokus på socioekonomiskt utsatta områden

Med anledning av uppdraget har myndigheten vidareutvecklat strategiska frågor om hur myndigheten bäst arbetar för att möta behov i socioekonomiskt utsatta områden.
Myndighetens bedömning är bland annat att samverkan med kommunerna är ett kraftfullt verktyg för att möta behoven hos de långtidsarbetslösa och för att identifiera de områden som behöver prioriteras i arbetet.