Projektet Ungdomsjobb 2021

Återrapportering till regeringen -15

Arbetsförmedlingen återrapporterar med anledning av uppdragen i regleringsbrevet år 2021 punkt 25 om Jobb för ungdomar och punkt 26 om Sommarjobb för ungdomar.

Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar) har haft som mål att ännu fler ungdomar skulle få möjlighet att få ett ungdomsjobb.

Arbetsförmedlingens samarbete med Sveriges kommuner har inneburit att kommunerna har skapat tidsbegränsade anställningar för unga som finansierats av myndigheten. Medlen har främst använts till lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen skulle vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del har använts för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna ungdomsjobben.