Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

Återrapportering till regeringen 31 mars 2022

Arbetsförmedlingen har fortsatt att ta tillvara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet ger. Under 2021 har Arbetsförmedlingen varit projektägare för elva projekt: nio nationella och två regionala.

Arbetsförmedlingen har under året prioriterat större nationella projekt som medfört nytta i ordinarie verksamhet, som exempelvis Kundval Rusta och matcha, Jämställd etablering och Ung framtid.

Under 2021 har Arbetsförmedlingen tilldelats React-EU-medel för att förstärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden på grund av covid-19-pandemins konsekvenser. Arbetsförmedlingens React-EU-projekt Kickstart tilldelades en miljard kronor i september 2021 och har byggt en projektstruktur för att finansiera ordinarie insatser med socialfondsmedel.

Medverkan i projekt med externa projektägare

Utöver projekt som Arbetsförmedlingen varit projektägare till har myndigheten medverkat i 62 projekt med externa projektägare. Arbetsförmedlingens medverkan har varit möjlig i de externa projekt som inte konkurrerar med upphandlade insatser. Projekt som har prioriterats är de som främjat jämställd arbetsmarknadsetablering, nyanlända och unga, samt insatser som prioriteras i Arbetsförmedlingens inriktningsdokument för socialfonden.