Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

Återrapportering till regeringen -31

Arbetsförmedlingen har fortsatt att ta tillvara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet ger. Under 2021 har Arbetsförmedlingen varit projektägare för elva projekt: nio nationella och två regionala.

Arbetsförmedlingen har under året prioriterat större nationella projekt som medfört nytta i ordinarie verksamhet, som exempelvis Kundval Rusta och matcha, Jämställd etablering och Ung framtid.

Under 2021 har Arbetsförmedlingen tilldelats React-EU-medel för att förstärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden på grund av covid-19-pandemins konsekvenser. Arbetsförmedlingens React-EU-projekt Kickstart tilldelades en miljard kronor i september 2021 och har byggt en projektstruktur för att finansiera ordinarie insatser med socialfondsmedel.

Medverkan i projekt med externa projektägare

Utöver projekt som Arbetsförmedlingen varit projektägare till har myndigheten medverkat i 62 projekt med externa projektägare. Arbetsförmedlingens medverkan har varit möjlig i de externa projekt som inte konkurrerar med upphandlade insatser. Projekt som har prioriterats är de som främjat jämställd arbetsmarknadsetablering, nyanlända och unga, samt insatser som prioriteras i Arbetsförmedlingens inriktningsdokument för socialfonden.