Återrapport: Analysera mindre omfattande matchningstjänster

Återrapportering till regeringen 12 februari 2021

Arbetsförmedlingen ska analysera hur en ny form av mindre omfattande matchningstjänster kan utformas och anskaffas.

I uppdraget ingår att analysera hur en matchningstjänst kan utformas som ger ett mer begränsat stöd till den arbetssökande jämfört med befintliga matchningstjänster liksom jämfört med sådana matchningstjänster som föreslås utvecklas under uppdrag 2 samt hur sådant mer begränsat stöd kan ges utan att deltagaren anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program och på ett sätt som är förenligt med att den arbetssökande deltar i tjänsten med bibehållen arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen ska vidare analysera hur en sådan tjänst kan upphandlas inom ramen för ett bredare system med utvecklade matchningstjänster.