Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndighetens ansvar i samverkan genom samordningsförbund

Återrapportering till regeringen 2022-05-09

Denna rapport redovisar antal insatser som finansierats av samordningsförbunden för myndigheternas målgrupper, antal individer som medverkat i insatser, samt ger en övergripande beskrivning av de individer som deltagit i en insats.

Resultat av de insatser som finansierats av samordningsförbuden under 2021 redovisas i Försäkringskassans Rapport "Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2021".