Minskade utsläpp från tjänsteresor – återrapport 2023

Återrapportering till regeringen 2023-02-22

Rapporten framhäver vikten av digitala samarbetsverktyg och att interna utbildningar fortsatt hålls digitalt. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskade 2022 med 60 procent jämfört med 2019.

Ny mötespolicy

Arbetsförmedlingens reseriktlinjer framhöll digitala möten framför resa redan innan pandemin men för att förtydliga och ytterligare förankra budskapet fastställdes 2022 en ny mötespolicy. Mötespolicyn som inriktningsdokument stipulerar digitala möten i första hand, fysiska eller hybridmöten kan väljas om det finns ett tydligt mervärde.
En förutsättning för att välja digitala möten före det fysiska, när valet åter är möjligt, är välfungerande digitala alternativ. Arbetsförmedlingen har därför kopplat miljömål till tillhandahållandet av digitala samarbetsverktyg för att säkerställa bra alternativ till fysiska möten.

Mål för minskade koldioxidutsläpp

Senast den 31 december år 2026 har koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskat med 70 % i kg koldioxid per årsarbetskraft jämfört med år 2019. Resultatet för 2022 var en minskning på 60% jämfört med 2019.