Återrapportering Ekonomiskt utfall

Återrapportering mars 2021

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under
budgetåret 2021.

Sammanställningen omfattar utbetalda belopp per anslag och anslagspost, inkomster på inkomsttitel och utbetalda belopp per insats under anslagen.