Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2020

Återrapportering till regeringen 2021-05-07

Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program publiceras årligen av Arbetsförmedlingen. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen.

Det övergripande syftet med arbetsmarknadspolitiska insatser och program är att stärka individens förutsättningar att få och behålla ett arbete och att stimulera och göra möjligt för arbetsgivare att anställa arbetssökande som Arbetsförmedlingen bedömer har svårt att få ett arbete.

De arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen är en viktig del av Arbetsförmedlingens verksamhet och består av program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, stöd till arbetsgivare vid anställning och insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Genom programdeltagandet behåller den arbetssökande anknytningen till arbetsmarknaden, vilket minskar risken för långvarig arbetslöshet. De arbets-marknadspolitiska programmen ska även bidra till att de arbetssökande har de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed motverka arbetskraftsbrist.

År 2020 var ett turbulent år med kraftig ökning av antalet varslade om uppsägning och ökande arbetslöshet när covid-19-pandemin slog till under våren. Detta samt reformeringen av Arbetsförmedlingen med en kraftig utbyggnad av matchnings-tjänster hos fristående aktörer ger avtryck i volymerna i de arbetsmarknadspolitiska insatserna.