Arbetsförmedlingens arbete med Jobbsprånget

 

Återrapportering till regeringen 2019-02

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten arbetar och avser arbeta framöver med Jobbsprånget.

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och IVA arbetar tillsammans för att kunna föra samman de arbetsgivare som erbjuder praktikplatser genom Jobbsprånget med nyanlända arbetssökande som har relevant utbildning och bakgrund. Arbetsförmedlingens del i samarbetet består i huvudsak av matchning, kontroll av kandidaterna som söker till praktikprogrammet, och administration av praktikbeslut.
Framöver avser Arbetsförmedlingen att fortsätta det nuvarande samarbetet med IVA för att kunna matcha relevanta arbetssökande till Jobbsprånget. IVA har för avsikt att utöka antalet praktikplatser per år till 1 ooo över de närmsta två eller tre åren. För att lyckas med det är de beroende av att nyanlända med relevant bakgrund söker till programmet och att Arbetsförmedlingen kan bevilja praktik för dem. En utmaning som Arbetsförmedlingen ser är förändringar i myndighetens anslag.