Arbetsformedlingens årsredovisning 2019

Återrapportering till regeringen 21 februari 2020

Den svenska arbetsmarknaden under 2019 var stark. Efter flera år av minskad arbetslöshet skedde dock ett trendbrott under andra hälften av året. Som en följd av avmattningen i ekonomin – samtidigt som fler människor tillkom i arbetskraften under 2019 - ökade arbetslösheten.

Över 1.1 miljoner lediga tjänster anmäldes till Arbetsförmedlingen, samtidigt som drygt 900 000 personer någon gång under året var inskrivna som arbetssökande. Av dessa har cirka 300 000 gått till arbete och närmare 50 000 påbörjat studier. Arbetslösheten steg med 0,4 procentenheter till 6,8 procent.

För Arbetsförmedlingen var det gångna året minst sagt turbulent. Den budget som riksdagen beslutade i december 2018 förde med sig omfattande besparingar. Under våren varslades 4 500 medarbetare om uppsägning och beslut togs om kraftigt minskat kontorsnät.

Trots de stora påfrestningar som neddragningarna inneburit har Arbetsförmedlingens medarbetare lyckats upprätthålla ett stort engagemang och utifrån omständigheterna presterat goda verksamhetsresultat. Inom till exempel det viktiga etableringsuppdraget bidrog vårt arbete med utbildningsplikten till att andelen nyanlända som påbörjade studier ökade. Vi såg också att extra satsningar på kvinnor gav effekt inom etableringen. Skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män minskade.

Efter flera år av god konjunktur finns en arbetskraftsbrist i Sverige. Merparten av de som idag söker arbete saknar dock den utbildning som företagen efterfrågar. Det gör att matchningen blir svårare och tar längre tid då den arbetssökande kan behöva ta del av flera olika insatser innan de kan matchas mot de lediga platserna.

Ett annat besked som präglat det gångna året är den genomgripande reformeringen av Arbetsförmedlingen som stipulerades i Januariavtalet. Från 2022 ska stora delar av den operativa verksamheten genomföras av fristående aktörer. Parallellt med den dagliga verksamheten har Arbetsförmedlingen även påbörjat förberedelser för den framtida myndigheten.

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation