Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Här kan du läsa mer om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar. De viktigaste är förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, instruktion för Arbetsförmedlingen och myndighetsförordningen.

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628) (riksdagen.se)

Förordning (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen (riksdagen.se)

Myndighetsförordningen (2007:515) (riksdagen.se)

På Regeringskansliets webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter styrs:

Myndigheter och bolag med statligt ägande (regeringen.se)

Regeringen ger oss uppdrag både löpande under året och i sitt årliga så kallade regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som regeringen utfärdar för varje budgetår för att styra en myndighets verksamhet.

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2024 (esv.se)

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2023 (esv.se)

Se de återrapporteringskrav som uttrycks i årets och förra årets regleringsbrev.

Återrapportering 2024

Återrapportering 2023

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Ekonomiska prognoser och utfall

Utifrån regleringsbrevet beslutar styrelsen om en verksamhetsplan för hela myndigheten. Myndighetens nya verksamhetsplan publiceras vanligtvis i februari varje år.

Verksamhetsplan 2024 Word, 1 MB.

Bilaga 1 Medelstilldelning Excel, 18 kB.

Bilaga 2 Arbetsförmedlingens riskanalys Excel, 35 kB.

Bilaga 3 Arbetsförmedlingens uppföljningspaket Pdf, 317 kB.

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. Varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen. Underlaget speglar vår ambition om hur verksamheten bör finansieras de kommande tre åren och innehåller förslag till regelförändringar och förenklingar.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2025-2027 Pdf, 446 kB.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2024-2026 Pdf, 585 kB.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2023-2025 Pdf, 489 kB.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2022-2024 Pdf, 461 kB.


Vi lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver våra insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2023

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2022

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2021

Hållbarhetsrapporter

På grund av att Arbetsförmedlingen digitaliserar sin hållbarhetsrapportering är den senaste skriftliga rapporten från 2021.

Hållbarhetsrapport 2021 Pdf, 632 kB.

Miljöledningsredovisningar

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2023

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2022

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2021

Vår författningssamling innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen, vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen den 1 januari 2008.

Författningssamling

I början av år varje år publicerar vi ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som vi utfärdade under det gångna året.

Årsregister över författningar utfärdade under 2023 Pdf, 117 kB.

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remisser

Statistik och prognoser

Statistik för arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, varsel, analyser, rapporter, och arbetsmarknadsprognoser.

Statistik och prognoser