Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Här kan du läsa mer om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Lagar och förordningar

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar. De viktigaste är förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, instruktion för Arbetsförmedlingen och myndighetsförordningen.

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628)

Instruktion för Arbetsförmedlingen (2007:1030)

Myndighetsförordningen (2007:515)

På Regeringskansliets webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter styrs.

Myndigheter och bolag med statligt ägande

Regleringsbrev

Regeringen ger oss uppdrag både löpande under året och i sitt årliga så kallade regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som regeringen utfärdar för varje budgetår för att styra en myndighets verksamhet.

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

 Se de återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. 

Återrapportering regleringsbrevsuppdrag 2021

Lägesbeskrivning regleringsbrevsuppdrag

 Se de lägesbeskrivningskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Lägesbeskrivningarna publiceras allt eftersom de lämnas in till regeringen. 

Lägesbeskrivning lokal närvaro 15 juni (pdf, 1 MB)

Lägesbeskrivning lokal närvaro 14 februari (pdf, 889 kB)

Lägesbeskrivning utvecklade matchningstjänster 13 augusti (pdf, 569 kB)

Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Ekonomiska prognoser och utfall

Verksamhetsplan

Utifrån regleringsbrevet beslutar styrelsen om en verksamhetsplan för det kommande året, för hela myndigheten.

Verksamhetsplan 2021 (pdf, 298 kB)

Bilaga 1 Medelstilldelning (excel, 285 kB)

Bilaga 2 Arbetsförmedlingens riskanalys (excel, 52 kB)

Bilaga 3 Verksamhetsutveckling med IT-innehåll (powerpoint, 768 kB)

Bilaga 4 Arbetsförmedlingens uppföljningspaket (pdf, 240 kB)

Budgetunderlag

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen och regeringen. Varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen. Underlaget speglar vår ambition om hur verksamheten bör finansieras de kommande tre åren och innehåller förslag till regelförändringar och förenklingar.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2022-2024 (pdf, 461 kB)

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2021-2023 (pdf, 560 kB)

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2020-2022 (pdf, 1 MB)

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2019-2021 (pdf, 825 kB)

Årsredovisningar

Vi lämnar varje år in en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver våra insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2019

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018

Författningssamling

Vår författningssamling innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen, vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen den 1 januari 2008.

Författningssamling

I början av år varje år publicerar vi ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som vi utfärdade under det gångna året.

Årsregister över författningar utfärdade under 2020 (pdf, 104 kB)

Remisser

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remisser

Statistik och analyser

Statistik för arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, varsel. Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser samt svar på remisser.

Statistik och analyser