Mot organiserad brottslighet 

Tillsammans med elva andra myndigheter arbetar vi för att motverka och förhindra den organiserade brottsligheten. Uppdraget kommer från regeringen och vi har deltagit i samarbetet sedan 2015.

Nya kontrollsystem och lagar

Samarbetet ger ökade kunskaper om brottsupplägg och brottslighetens processer vilket ger bättre kontrollsystem för de samverkande myndigheterna. Kunskapen ger också bra underlag för att kunna föreslå regeländringar till regeringen.

Vi kräver tillbaka pengar eller stoppar utbetalningar

Det finns personer som utnyttjar stöd och bidrag från Arbetsförmedlingen, till exempel lönebidrag eller nystartsjobb. Genom att samverka med andra myndigheter kan vi mer effektivt motverka bedrägerier och bidragsbrott. Vi gör återkrav eller stoppar utbetalningar som annars skulle betalats ut felaktigt. Vi gör även en polisanmälan i de fall vi misstänker att det har skett ett bedrägeri- eller bidragsbrott.

Myndigheter som deltar i samarbetet

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polisen
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten