Krami - en väg till arbete 

Krami erbjuder personligt stöd och vägledning till personer som vill komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt få möjlighet att göra en livsstilsförändring.

Stöd och vägledning

Krami riktar sig till dem som har en bakgrund av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet men är redo för en förändring. På Krami samarbetar personal från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunen för att stötta deltagare i sin väg ut på arbetsmarknaden. De får ta del av sociala aktiviteter både hos Krami och på den arbetsplats de söker sig till. Krami erbjuder även långsiktig uppföljning på arbetsplatsen som planeras individuellt för varje deltagare.

När en arbetsgivare är intresserad av att ta emot en deltagare från Krami föregås det av ett trepartsmöte mellan Kramipersonal, deltagare och arbetsgivaren. Möjligheten att använda något av Arbetsförmedlingens ekonomiska stöd vid anställning kan finnas.

Mål

Målet är att den som deltar blir självförsörjande, delaktig i goda sociala sammanhang och får behålla ett jobb.

Läs mer om Krami