Vitryssland

Projektnamn

A strengthened private sector and improved functioning of the Employment Service in Belarus

Finansiering

Sida

Syfte och mål

Att förbättra den offentliga arbetsförmedlingens funktionssätt för att förstärka den privata sektorn och utveckla den offentliga arbetsförmedlingens service i Vitryssland, så att den bättre kan tillgodose arbetsgivares och arbetssökandes behov. Syftet är att bidra till ett bättre affärsklimat med ökade investeringar och en utvecklad privat sektor som en grund för ekonomisk utveckling.

Målgrupp

Arbetsmarknadsavdelningarna, de offentliga arbetsförmedlingarna, kommittéerna för arbetsmarknad, sysselsättning och socialt skydd och kommunstyrelserna i Minsk stad, Vitebsk län och Grodno län. I projektet samarbetar Arbetsförmedlingen med experter från de offentliga arbetsförmedlingarna i Litauen och Moldavien. 

Tidsperiod

2017-2019

Beskrivning

Projektet innehåller tre huvudkomponenter:

  • Utveckla kontakter med privata arbetsgivare och förbättra analys- och prognosmodeller för en ökad förståelse av vilka behoven är på arbetsmarknaden.
  • Utveckla tjänster och metoder för sårbara grupper med särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, som ungdomar, personer med arbetshandikapp samt personer som avtjänat fängelsestraff.
  • Utveckla intern och extern information om den offentliga arbetsförmedlingen i Vitrysslands service, liksom informationsmaterial och tjänster inriktade mot arbetsgivare och arbetssökande.

Projektägare

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Per Lindberg