Västafrika

Projektnamn

MigrActions

Finansiering

EuropeAid

Syfte och mål

Främja säker och laglig rörlighet genom att stärka kapaciteten hos de deltagande ländernas arbetsförmedlingar.

Målgrupp

Stödmottagare är de offentliga arbetsförmedlingarna i Senegal, Mauretanien, Kap Verde, Togo och Ghana, samt med franska arbetsförmedlingen Pôle emploi.

Tidsperiod

2017 - 2020

Beskrivning

Projektet ska främja säker och laglig regional arbetskraftsrörlighet mellan länderna Senegal, Mauretanien, Kap Verde, Togo och Ghana.

Under 2020 bidrar Arbetsförmedlingen med expertinsatser i Ghana för utveckling av digitala lösningar som stöd för arbetskraftens rörlighet.

Projektägare

Pôle emploi, Arbetsförmedlingen i Frankrike

Projektledare, kontaktperson

Anna-Lena Larsson Lönnkvist