Tunisien

Projektnamn

Lemma

Finansiering

EU – DG DEVCO

Syfte och mål

Säker och laglig rörlighet till Tunisien.

Målgrupp

Den tunisiska offentliga arbetsförmedlingen. Arbetförmedlingen arbetar tillsammans med den franska offentliga arbetsförmedlingen Pôle emploi som leder projektet.

Tidsperiod

2016-2019

Beskrivning

Arbetsförmedlingens insatser är främst inriktade på att stärka den tunisiska arbetsförmedlingens kommunikation, arbetsgivararbete och arbetsmarknadsinformation.

Projektägare

Den offentliga arbetsförmedlingen i Frankrike Pôle emploi.

För Arbetsförmedlingen:

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Lena Skiöld