Kambodja 3

Projektnamn

Career Guidance and Counselling in Secondary Schools - The Bridge to Employment

Finansiering

Sida

Syfte och mål

Projektet ska bidra till ökat arbetsmarknadsdeltagande bland studerande efter att ha slutfört en meningsfull utbildning, samt att stärka ungdomars kunskaper om yrken och utbildningar i Kambodja. Projektet ska införa yrkesvägledning i 20 skolor på högstadie- och gymnasienivå i två provinser, samt öka kapaciteten hos National Employment Agency (NEA), den offentliga arbetsförmedlingen i Kambodja, och förstärka samarbetet mellan arbetsmarknadsministeriet och utbildningsministeriet.

Målgrupp

Studerande och arbetssökande i Kambodja, NEA samt de kambodjanska arbetsmarknads- och utbildningsministerierna.

Tidsperiod

2019-2021

Beskrivning

Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland genom Arbetsförmedlingen och Finn Church Aid och ska

  • Etablera yrkesvägledning och rådgivning i 20 skolor i två provinser samt i två mobila jobbcentra
  • Bistå den kambodjanska regeringen i utvecklandet av en nationell policy för yrkesvägledning i Kambodja
  • Bistå den kambodjanska regeringen med kunskapsunderlag inför beslut om införande av yrkesvägledning i utbildningsväsendet i hela landet.
  • Fortsätta att utveckla samarbetet mellan utbildningsministeriet och arbetsmarknadsministeriet

Arbetsförmedlingen har drivit projekt inom arbetsmarknadsområdet, finansierade av Sida, i Kambodja sedan 2013. Projektet bygger på dessa erfarenheter samt erfarenheter från tidigare projekt inom utbildning och yrkesvägledning, som genomförts av Finn Church Aid.

Projektägare

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Lars-Åke Svensson