Kambodja

Projektnamn

Skills Development and Employment for Youth in Cambodia

Finansiering

Sida

Syfte och mål

Projektet ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad samt stödja kompetensutveckling, sysselsättning och yrkesutbildning för ungdomar i Kambodja. Projektet ska stärka kapaciteten hos National Employment Agency (NEA), den offentliga arbetsförmedlingen i Kambodja, och förstärka samarbetet mellan arbetsmarknadsministeriet och utbildningsministeriet.

Målgrupp

Unga arbetssökande och studerande i Kambodja, NEA samt de kambodjanska arbetsmarknads- och utbildningsministerierna.

Tidsperiod

2013-2019

Beskrivning

Kapacitetsuppbyggnaden av NEA ska ske genom etablering och drift av tre jobbcenter och yrkesvägledningsenheter i två provinser samt förstärka och vidareutveckla NEA inom områdena arbetsmarknadsanalys, prognos och yrkesvägledning.

Arbetsförmedlingen har haft projekt i Kambodja sedan 2013 med en heltidsanställd på plats i Kambodja under hela den tiden. NEA har utvecklats från en myndighet med 25 anställda till 125 anställda. NEA är nu etablerad i alla provinser i Kambodja och det sker en utveckling av ett mobilt vägledningscenter. NEA har utvecklat ett system för årliga arbetsmarknadsprognoser och projektet arbetar intensivt med att etablera vägledningsenheter på gymnasieskolor. Parallellt ökar samarbetet mellan arbetsmarknadsministeriet och utbildningsministeriet.

Projektet samarbetar med BBC Media Action som stödjer NEA att bättre använda media i kommunikationen med unga och genom mediasatsningen Klahan 9 där ungas, ibland snåriga väg, till utbildning och arbete har dramatiserats.

Projektet har ett särskilt fokus på att stödja unga kvinnor. En särskild handlingsplan för jämställdhetsintegrering har upprättats som ska främja utbudet av riktad information till unga kvinnor om arbetsmarknad och yrken. Projektet har varit framgångsrikt i att få lediga platser att registreras hos NEA.  Bland de arbetssökande som registrerar sig och får vägledning hos NEA är kvinnor i majoritet.

Projektägare

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Lars-Åke Svensson