Azerbajdzjan

Projektnamn

Support to the Ministry on Labour in modernising Public Employment Services in the Republic of Azerbaijan

Finansiering

EU - Twinning

Syfte och mål

Stödja moderniseringen av den offentliga arbetsförmedlingen i Azerbajdzjan genom att utveckla dess organisation och tjänsteutbud.

Målgrupp

Den offentliga arbetsförmedlingen i Azerbajdzjan. Arbetsförmedlingen samarbetar med de offentliga arbetsförmedlingarna i Litauen och Österrike. Litauen är huvudansvarig.

Tidsperiod

2017-2019

Beskrivning

Projektet syftar till att definiera den azeriska offentliga arbetsförmedlingens roll och mål genom att:

  • se över dess utbud av tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder
  • optimera dess strategi att tillhandahålla tjänster
  • förbättra den institutionella strukturen samt ledning och styrning.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Azerbajdzjan bedöms idag inte optimalt kunna bidra till en fungerande arbetsmarknad dels på grund av bristande personella resurser och dels för att myndigheten använder sig av ineffektiva metoder. Projektet är uppbyggt så att experter från alla tre länderna (Litauen, Österrike och Sverige) ska delta i de flesta aktiviteter tillsammans för att ge azererna så breda perspektiv som möjligt.

Projektägare

Litauens offentliga arbetsförmedling.

För Arbetsförmedlingen:

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Lena Skiöld