Armenien

Projektnamn

Strengthening current and future employment and self-employment programmes through sustainable value chain management systems under the Migration Resource Centres and Local Centres of the State Employment Agency

Finansiering

EU: The international Centre for migration and Policy development (ICMPD).

Syfte och mål

Att stärka den offentliga arbetsförmedlingen i Armeniens (SEA) kapacitet att stödja återvändande migranter och bidra till lokal ekonomisk utveckling. Projektet ska maximera bidraget från cirkulära migranter till att utveckla repatriering av färdigheter, erfarenheter och kapital från mottagarlandet till hemlandet.

Målgrupp

Den armeniska diasporan, armeniska migrationscenter och lokala arbetsförmedlingscenter samt cirkulära migranter.

Tidsperiod

2017-2018

Beskrivning

Projektets övergripande mål är att locka tillbaks människor med nya idéer och färdigheter och kapital till Armenien. Genom olika insatser skall SEA:s kapacitet stärkas i allmänhet och i synnerhet vad gäller att stödja arbetssökanden som återvänder från utlandet. En socioekonomisk undersökning har färdigställts av en extern tankesmedja och kommer att ligga till grund för vissa planerade aktiviteter. En upphandling av ett it-system, Community Development Investment System (CDIS), kommer att ske inom projektet. Systemet består av tre huvudsakliga delar, den första utgörs av landspecifik information, den andra är en halvautomatisk funktion som kopplar samman småföretag som vill växa och behöver kapital med beredvilliga investerare, den tredje är ett redskap som hjälper människor som vill starta eget företag att komma igång på rätt sätt.

Projektägare

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Per Lindberg