Bli medlem i Eures-nätverket

Vill du arbeta med arbetsförmedling på den europeiska arbetsmarknaden? Eures-nätverket erbjuder möjligheter att arbeta över landsgränserna med rekrytering och matchning i EU/EES och Schweiz.

Euresnätverket kartbild

Bli medlem eller partner

Eures är ett europeiskt nätverk för aktörer som arbetar med tjänster inom arbetsförmedling. Tillsammans främjar vi den fria rörligheten och förenklar både för företag och organisationer att rekrytera och för människor att hitta jobb i andra länder. Som medlem eller partner i nätverket får du möjlighet att arbeta över landsgränserna och ta del av den europeiska arbetsmarknaden.

På Euresportalen hittar du information om nuvarande Euresmedlemmar och Eurespartner.

Euresportalen

Villkor för medlemskap

Ditt företag ska vara juridisk person i Sverige. Som medlem behöver du utföra följande uppgifter:

 • Bidra till poolen av lediga platser.
 • Bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar.
 • Tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare.

Ditt företag eller organisation ska kunna hänvisa arbetstagare och/eller arbetsgivare till Eures-nätverkets andra medlemmar och partner för expertis.

Den personal som ska arbeta med Eures får tillgång till utbildning som finansieras av EU-kommissionen.

Ett vara medlem eller partner är avgiftsfritt. Det utgår ingen ersättning från Nationella samordningskontoret Eures för att vara med och arbeta inom nätverket.

Styrande dokument:
Eu-förordning (EU) 2016/589
Genomförandeakt 11 (8)
Genomförandeakt 17 (8)
Genomförandeakt 19 (2)
Genomförandeakt 19 (5)
Genomförandeakt 31 (5)
Genomförandeakt 32(3)

Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner 

Arbetsförmedlingens föreskrifter om verkställighet av förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner (AFFS 2018:4)

Medlem eller partner?

 • En medlem ska kunna utföra alla tre uppgifterna som beskrivs i villkoren, medan en partner kan utföra en eller två.
 • Du har tillgång till nätverket och portalen både som partner och som medlem.
 • Du ansöker alltid om medlemskap. Det är Nationella samordningskontoret för Eures som godkänner ansökan och avgör om du ska vara medlem eller partner.

Bra att veta som medlem eller partner

Det är upp till dig hur mycket tid och resurser du lägger på nätverket. För att få ut så mycket som möjligt av det är det bra att engagera sig och nätverka. Har du kunskap om arbetsmarknaden i Sverige eller om övriga medlemsländers arbetsmarknad är det en bra start.

Eures anordnar jobbmässor, både på plats och digitalt, som du har nytta av i ditt arbete med rekrytering. På den gemensamma Eures-portalen hittar du information om mässor, event och aktuella händelser i nätverket.

Du får tillgång till kontaktuppgifter till andra Eures-medlemmar, vilket område de jobbar med, cv och meritförteckningar för arbetssökande, annonser samt information om de olika länderna och den lokala arbetsmarknaden.

Som medlem eller partner ska du:

 • anmäla personal som arbetar med Eures-frågor till utbildning inom sex månader från det att ansökan om medlemskap godkänts
 • bidra till ett årsprogram med planerade Eures-aktiviteter
 • två gånger om året skicka in en uppföljande rapport om de rekryterings- eller matchningsaktiviteter som gjorts under perioden.

Nationella samordningskontoret sammanställer årsprogram och uppföljningsrapporter från medlemmar och partner i Sverige. Detta fungerar sedan som underlag för samarbete mellan EU-länderna.

Europaparlamentets och rådets förordning

Ansök

Du ansöker om medlemskap via Visma TendSign. För att göra en ansökan måste du först skapa ett konto i TendSign. Har du redan ett konto kan du ansöka direkt.

Du kan ansöka vid två tillfällen per år. Ansökningsperioderna är 1 april-30 september och 1 oktober-31 mars. Om ditt företag eller organisation uppfyller kriterier och villkor för medlemskap godkänns din ansökan. Det är Nationella samordningskontoret för Eures som bedömer och godkänner din ansökan.

Kompletterande information till ansökan:

Arbetsprogram och aktivitetsrapport (pdf, 113 kB)

Eures-utbildningar (pdf, 110 kB)

Klagomålshantering (pdf, 108 kB)

Ansök här

Nationella samordningskontoret för Eures

Arbetsförmedlingen har rollen som nationellt samordningskontor för Eures i Sverige. Den rollen är vi tilldelad av regeringen.

Ansvarsområden

Nationella samordningskontoret för Eures ansvarar för att:

 • organisera medlemskapet i Eures-nätverket, som att godkänna, följa upp och återta medlemskap
 • uppdatera Eures-portalen med information om Sverige, som lediga platser, arbets- och levnadsvillkor och arbetsmarknadens behov.
  Insamling och sammanställning av årsplaneringar och uppföljning av matchningsresultaten för det svenska Eures-nätverkets medlemmar.
 • samverka med nationella samordningskontor i andra EU/EES-länder och Schweiz om rekryteringssamarbeten
 • organisera förberedande utbildning för Eures-personal samt urval av Eures-personal till EU-kommissionens gemensamma utbildningar.

Kontakta oss för mer information

European Employment Services - Eures

European Employment Services, Eures, är ett väletablerat nätverk som har funnits i 25 år. Aktörerna i nätverket samarbetar för att underlätta rörligheten av arbetstagare i Europa. I nätverket ingår EU-kommissionen samt nationella samordningskontor, medlemmar och partners med över 1000 Eures-personal i 32 länder.

European Employment Services - Eures