European Employment Services - Eures

European Employment Services, Eures, är ett europeiskt nätverk som vi är med i. Nätverket arbetar för att underlätta rörligheten i Europa. I nätverket ingår 32 länder och över 1 000 Eures-rådgivare.

En tjänst för arbetssökande och arbetsgivare

Eures är en möjlighet både för arbetssökande och arbetsgivare och erbjuder en rad tjänster. Kärnan är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna med fokus på bristyrken.

Om du är svensk arbetssökande och vill arbeta i något EU/EES-land kan du få hjälp med frågor om rekrytering och information av Eures-rådgivare. Motsvarande tjänst ges till dig som arbetsgivare som vill rekrytera från EU/EES-länderna.

På den gemensamma Eures-portalen kan du som arbetssökande ta del av lediga jobb som förmedlas av medlemmarna och dessutom registrera din meritförteckning med kunskaper. Som arbetsgivare kan du hitta meritförteckningar som matchar ditt rekryteringsbehov. Där finns också information om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i varje medlemsland. På portalen finns även information om vilka som är
Euresmedlemmar och Eures samarbetspartners i länderna.

Euresportalen

Bli medlem i Eures-nätverket

Företag och organisationer har möjlighet att bli medlemmar eller samarbetspartners i Eures-nätverket.

Bli medlem i Eures-nätverket