EU och internationellt samarbete

På en global arbetsmarknad är kontakter med aktörer i andra länder viktigt för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga stöd. Vi bedriver ett omfattande internationellt arbete, främst inom EU.

Europeiska unionen

Vi samarbetar med andra europeiska offentliga arbetsförmedlingar och EU-kommissionen nätverket European Network of Public Employment Services (PES-nätverket). Syftet är att förbättra arbetsförmedlingarnas effektivitet och kapacitet och därmed bidra till att öka sysselsättningen i EU. Digitalisering, långtidsarbetslöshet, integration av nyanlända, arbetsgivarkontakter och förändringsarbete är exempel på frågor som behandlas i nätverket. På EU-kommissionens webbplats för offentliga arbetsförmedlingar kan du läsa mer om samarbetet i nätverket.

Employment, Social Affairs & Inclusion

World Association of Public Employment Services

World Association of Public Employment Services, WAPES, är en internationell organisation för offentliga arbetsförmedlingar. Vi är en av ca 90 medlemmar och är dessutom med i organisationens styrelse. Organisationens syfte att främja utbyte av information om arbetsmarknad, migration och utbildning.

Wapes