Volvo Group Truck Operation

EU-fond

Europeiska globaliseringsfonden

Syfte och mål

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att ansöka om medel från Europeiska globaliseringsfonden för att driva ett projekt som riktar sig till de personer som fått sluta sina anställningar på Volvo Trucks och dess underleverantörer till följd av företagets omstrukturering.

Konsekvenserna av uppsägningarna kommer att påverka sektorn och regionen negativt. En utmaning är att många av de uppsagda har jobbat på Volvo under en lång tid och endast har gymnasieutbildning. Här ser vi att deras kompetens behöver stärkas för att matcha arbetsmarknadens behov och att några till och med behöver byta yrkesbana.

Syftet med projektet är att kunna erbjuda individanpassade åtgärder utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder för att komma ut i sysselsättning så fort som möjligt

Aktiviteterna kommer vara inriktade mot yrkesvägledning, stöd till start av eget företag, omskolning och vidareutbildning. Projektet kommer att ha en nära relation och dialog med lärosäten, arbetsmarknadsorganisationer och företag, i syfte att främja nya företag och förbättra arbetssökande färdigheter och kvalifikationer enligt företagens behov.

Målgrupp

Målgruppen består av 647 personer som har drabbats av uppsägningarna på Volvo Group Truck Operation, EMEA och dess underleverantörer. De flesta som är drabbade arbetade i Umeå, men målgruppen finns även i Göteborg och Eskilstuna.

Tidsperiod

2015-09-16 – 2017-09-15

Kontaktperson

Sören Johansson