Unga in

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål  

Syftet med Unga in var att möta unga på deras egna arenor för att de skulle komma vidare till arbete eller studier. Strukturer och arbetssätt var anpassade utifrån målgruppens behov och förutsättningar, för att vinna deras förtroende.  

Målgrupp

Unga in var ett nationellt metodutvecklingsprojekt som vände sig till personer mellan 16 och 24 år som inte arbetade, studerade eller hade någon känd planering. De befann sig utanför etablerade samhällssystem och saknade tillit till offentliga stödsystem. De flesta hade haft svårigheter i skolan och var så kallade NEET:s, d.v.s. not in education, employment or training. Många av dem hade psykisk och neuropsykiatrisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk.  

Tidsperiod

1 juni 2012 tillj 2014.  

Beskrivning

Unga in fanns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Arbetsförmedlingen var projektägare och projektet medfinansierades av Europeiska socialfonden och berörda kommuner. Ett nära samarbete var etablerat med kommunerna, SKL, Polisen, ideella organisationer och arbetsgivare.     

Viktiga framgångsfaktorer var:

  • Multikompetenta arbetslag bestående av olika funktioner: arbetsförmedlare, socialkonsulent, psykolog, SIUS, unga marknadsförare från Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare, socionom, behandlingsassistent från kommunerna.
  • Uppsökande verksamhet förstärkt med anställda unga marknadsförare med bakgrund från liknande miljöer som målgruppen.
  • Långsiktiga och förtroendefulla arbetsgivarrelationer.
  • Holistiskt arbets- och förhållningssätt som utgick från målgruppens behov och förutsättningar.

I slutet av projektet hade 1 008 ungdomar deltagit i Unga in, 571 var avslutade, varav 23 procent till arbete, 35 procent till studier, 27 procent till annan känd orsak exempelvis vård. 15 procent avslutades på grund av att kontakten upphörde.

Läs mer om projektet

Projektledare, kontaktperson

Magdalena Sandin
010-486 92 85

 

Brita Borg                              
010-486 16 53

 

Petra Jansson
Projektledare
010-486 76 15