Ung framtid 2.0

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Ung framtid 2.0 ska genom intensifierad matchning via utbildning bidra till att kortutbildade unga män och kvinnor mellan 16-29 år i ökad utsträckning främst övergår till reguljära studier i större utsträckning i de utsedda regionerna jämfört med övriga regioner i Sverige. Målsättningen är att deltagarna väljer inriktningar som täcker arbetsgivares kompetensglapp samt når gymnasiekompetens. De tre regionerna är Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige.

Målgrupp

Unga män och kvinnor som är kortutbildade och ej har gymnasiekompetens mellan 16-29 år.

Tidsperiod

2018-12-02 - 2021-02-28

Innehåll:

Ung framtid 2.0 ska förbättra matchningsbarheten och jobbsökaraktiviteterna genom att stärka Arbetsförmedlingens individuella insatser. Projektet ska även bidra till Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare och branscher med tydliga kompetensbehov allt i syfte att motivera deltagarna att välja inriktningar som täcker arbetsgivarnas kompetensglapp. Vi vill öka andelen som som slutför gymnasieutbildning vilket idag är en vattendelare på svensk arbetsmarknad.

Kontaktpersoner

Projektledare

Christina Storm Wiklander

 

Projektledare/kontaktperson

Carola Larsson