Ung framtid 2.0

EU-fond

Europeiska socialfonden

Vad är Ung framtid 2.0?

Ung Framtid 2.0 är en del av sysselsättningsinitiativet för unga som är en satsning från Europeiska unionen för att fler unga ska börja arbeta eller studera. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och riktar sig till de områden i Sverige där ungdomsarbetslösheten är som högst: Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Blekinge och Skåne.

Vem kan delta?

 • ungdomar mellan 16 och 29 år
 • inskriven på Arbetsförmedlingen
 • inte klar med gymnasiestudierna alternativt klar med gymnasiestudierna men saknar tydlig yrkesinriktning

Det finns ett begränsat antal platser hos Ung framtid 2.0 vilket gör att det är Arbetsförmedlingen som bedömer om det finns möjlighet att delta eller inte. Intresserade ungdomar kan kontakta sitt lokalkontor för mer information.

Det här händer i projektet

Vi arbetar med individuell studie- och yrkesvägledning och tittar på individens förutsättningar och mål. Utefter behov erbjuds olika insatser. Tillsammans kan vi

 • ta reda på vad individen vill göra
 • titta på framtidens arbetsmarknad
 • titta på olika studier och yrken
 • identifiera yrkesval
 • tipsa om hur man skriver ett cv och personligt brev
 • titta på hur man ansöker till vidare studier
 • kontakta arbetsgivare
 • ordna studiebesök.

Projektets mål

Målet är att individen ska avsluta sina gymnasiestudier och få gymnasiekompetens. Den som redan har gymnasiekompetens ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden genom fortsatta studier eller arbete. Det långsiktiga målet är att skapa en varaktig etablering på arbetsmarknaden där individen väljer studie- och yrkesinriktningar som motsvarar arbetsgivarnas kompetensbehov. Projektet samarbetar med lokala och regionala arbetsgivare.

Tidsperiod

2018-12-02 till och med 2023-02-28

Kontaktpersoner

Projektägare

Christina Storm Wiklander


Projektledare/kontaktperson

Carola Larsson