Samstart

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Syftet med Samstart är att förbättra övergångar från skola till arbetsliv, genom bättre samordning mellan offentliga aktörer.

Målgrupp

Målgruppen för Samstart är primärt ungdomar, 16-29 år med en funktionsnedsättning, som ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.

Tidsperiod

2019-02-01 till 2022-01-31

Innehåll

Projektet ska utveckla en metod för att arbeta med tidig skolsamverkan för målgruppen. Syftet är att underlätta etableringen i arbetslivet och att stärka kopplingen mellan skola/särskola, myndigheter och arbetsliv.

Utifrån målgruppens behov kommer vi att erbjuda stöd i multikompetenta team. De funktioner som ingår i det multikompetenta teamet är beroende av behovet hos målgruppen och av vilka lokala aktörer som ingår i projektet.

Projektet har startat i Malmö och Växjö under hösten 2019 och planerar att starta upp på ytterligare orter under projektperioden. Är du intresserad? Kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Projektägare

Arbetsförmedlingen

Projektledare

Christian Skog

Projektkoordinator

Jessika Rahm