Samstart

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Syftet med Samstart är att genom bättre samordning mellan offentliga aktörer förbättra övergången från skola till arbetsliv.

Målgrupp

Målgruppen för Samstart är ungdomar i åldern 16-29 år med en funktionsnedsättning eller som har behov av ett samordnat stöd från flera parter och kompetenser, för att underlätta övergången från skola till arbete.

Tidsperiod

2019-02-01 till 2022-01-31

Projektet befinner sig i en planerings- och analysfas. Genomförandefasen påbörjas preliminärt 2019-08-01.

Innehåll

I projektets planerings- och analysfas kartlägger vi förutsättningarna för att genomföra projektet. Tillsammans med nationella och lokala samverkansparter utreder vi huvudproblem, orsaker och effekter för att bygga ett projekt som utgår från målgruppens behov.

Utifrån målgruppens behov kommer vi att erbjuda stöd i multikompetenta team. De funktioner som ingår i det multikompetenta teamet är beroende av målgruppens behov och vilka lokala aktörer som ingår i projektet.

Utifrån resultatet av planerings- och analysfasen kan projektets inriktning förändras.

Projektägare

Arbetsförmedlingen

Projektledare

Christian Skog

Projektkoordinator

Therese Svedberg