Progress – tidiga möten

EU-fond

EU-programmet för sysselsättning och social innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att mäta effekterna av intensifierade kontakter mellan arbetsförmedlare och nyinskrivna arbetssökande under de tre första månaderna i arbetslöshet.

Målgrupp

Unga och äldre arbetssökande.

Tidsperiod

2014-11-03 till 2017-11-02

Kontaktperson

Maria Cheung