Kompetens processledning

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Påskynda och tydliggöra de processer och strukturer som leder till den sökandes etablering på svenska arbetsmarkanden.

Målgrupp

Nyckelpersoner från kommunerna i Kronobergs län, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Tidsperiod

2016-09-01  -  2018-08-31

Innehåll

Projektet bidrar till en effektivare integrering genom att utbilda 28 personer i processledning och genom att upparbeta en ny struktur för regional samverkan.

Projektet har som syfte att ta fram förslag på en förbättrad struktur för regional samverkan när det gäller integration av nykomna samt parallellt utbilda 28 personer i processledning.

Projektets idé är att genomföra en utbildningsinsats inom processledning samt kartlägga dagens befintliga regionala samverkansstrukturer mellan i projektet medverkande organisationer,och löpande jobba med processer som möjliggör implementering efter hand som formen för samverkan klargörs, på ett sätt som genererar en snabbare process för nykomna in på den svenska arbetsmarknaden. Detta genom att korta ledtiderna i övergången och kontakten mellan organisationerna.

Projektägare

Porya Khorshid

Projektledare, kontaktperson

Johan Gustafsson