Job action plan Europe

Syfte och mål

Bidra till att arbetsgivare och arbetssökande hittar varandra på den gemensamma arbetsmarknaden i Europa genom att skapa en framgångsrik matchningsmetod. Parallellt inom projektet undersöker vi också möjligheten till praktik utomlands för arbetssökande.  

Målgrupp

Inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar och Jobb och utvecklingsgarantin samt personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  

Tidsperiod

2011-11-01 till 2014-09-30      

Innehåll

Inom Job action plan Europe samarbetar Arbetsförmedlingen med Manpower, Studentconsulting Norge, Internationella programkontoret och Eures för att skapa ett sådant bra matchningsupplägg som möjligt. Vi jobbar med arbetssökande från målgruppen som har ett intresse av arbete utomlands.

Dessa väljs ut och ingår i en grupp på heltid om ca 15 personer som coachas och matchas av Arbetsförmedlingen ut till arbete på respektive ort. Grupper startas med regelbundna tillfällen i Örebro, Karlskoga/ Kristinehamn och även på sikt i Lindesberg. Deltagare går igenom kartläggning, CV-skrivning, simulerade  anställningsintervjuer samt får möjlighet via projektet att delta på rekryteringsträffar i Sverige och utomlands.

Vi hyr bussar och åker iväg på jobbmässor som är aktuella för gruppen. Även andra kompetensutvecklingsinsatser förekommer inom programmet. Genom Job Action Plan Europe får den arbetssökande ett stöd i att hitta och ta ett jobb utomlands. Vi tror att det finns många arbetssökande i målgruppen som har ett intresse av att jobba utomlands men som behöver detta stöd för att kunna ta steget och få reda på om det kan vara någonting för dem.

Vi tror också att det finns många som inte känner till vilka möjligheter som utomlands. Genom Job action plan Europe vill vi öka medvetenhet och intresset för att jobba eller studera utomlands och bidra till att arbetslösheten för denna grupp sänks.

Projektledare, kontaktperson

Anders Carlsson Eklund

010-486 18 83