Hela kedjan till arbete

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Projektet har som syfte och målsättning att:

 • skapa en samverkansplattform mellan individ, myndigheter och arbetsgivare i Jönköpings län som håller över tid och som går att implementera i ordinarie verksamheter
 • utveckla och ta vara på beprövade metoder och arbetssätt som gör att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden i högre omfattning kommer ut i arbete eller utbildning

Målgrupp

Deltagare är totalt 200 kvinnor och män i åldrarna 15-64 år som tillhör en eller flera av följande målgrupper:

 • har ett samverkansbehov från minst två myndigheter 
 • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  
 • är eller har varit sjukskriven och har ett behov av stöd för återgång till arbete 
 • är unga (15-24 år) arbetslösa  
 • är nyanlända invandrare 
 • är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)

Tidsperiod

2015-09-01 – 2018-08-31
Tidsperiod med deltagare: 2015-12-01 – 2018-05-31
Projektet avbröts 2016-11-30.

Beskrivning

Projektet Hela kedjan till arbete medfinansieras av EU genom Europeiska Socialfonden ESF och bidrar till att fler inom Småland och Öarna ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Samverkan kommer att äga rum mellan relevanta aktörer såsom samordningsförbunden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, Region Jönköpings län, utbildningsområdets aktörer och arbetsmarknadens parter i Jönköpings län.

Projektet ska skapa en hållbar samverkansplattform mellan individ, myndigheter och arbetsgivare. Vi kommer att komplettera och stödja det ordinarie arbetet med målgrupperna.  

Varje deltagare ska äga sin egen process. Med individens förutsättningar och behov i centrum ska vi:

 • bidra till att målgruppen får det stöd som behövs i en strukturerad kedja till arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden
 • utveckla kartläggning och matchningsarbetet för att underlätta varje deltagares inträde och förankring på arbetsmarknaden
 • ge arbetsgivaren och individen rätt stöd för att anställningen ska kunna bli långvarig
 • kartlägga och följa upp individernas resa inom  och mellan de fyra myndigheterna samt på arbetsmarknaden för att kunna  lyfta fram och lämna förslag som åtgärdar brister i ordinarie verksamhetsstrukturer där samverkan inte fungerar
 • organisera kompetensinsatser i samverkan på ett effektivt sätt för såväl deltagare, handläggare och arbetsgivare.
 • bidra till att skapa tillit och förtroende mellan myndigheter och arbetsgivare

Projektledare, kontaktperson

Susanne Skovshoved