Göteborg tillsammans

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Projektet syftar till att få till en effektiv och varaktig samverkan mellan stat, kommun, individ och organisationer för att ge nyanlända kvinnor och män möjlighet till egenförsörjning.

Målgrupp

Nyanlända kvinnor och män som tillhör och/eller lämnat etableringsuppdraget och som står långt utanför arbetsmarknaden samt är i behov av kombinerade insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tidsperiod

2016-09-01 till 2019-08-31

Innehåll

Deltagandet i projektet är på heltid, aktiviteterna består av ett integrerat innehåll med flera moduler. Planeringen av vilka moduler som erbjuds och i vilken ordning eller omfattning, utgår från varje individs behov och förutsättningar. Arbetsmetodens grunder hämtas från konstruktivistisk vägledningsteori med tyngdpunkt i mångkulturell vägledning.

Centralt i projektet är att se förebilder som drivkrafter för att nå ökad måluppfyllelse. Förebilder kommer att finnas, dels i form av sociala coacher/mentorer för deltagare, dels i form av engagerade medarbetare med bred mångfald, men metodiken uppmuntrar också deltagare att bli förebilder för varandra, genom delaktighet och inflytande över sin egen situation.

Slutligen vill projektet i sig bli en förebild för social och ekonomisk hållbar utveckling av Göteborgs stad.

Projektledare

Åsa Solver