Fatta kompetensen

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Förbättrad kompetensförsörjning genom att utveckla nya och befintliga metoder.Projektet kommer att testa metoder där branscher utifrån lokala förutsättningar involveras i utbildning av nyanlända som leder till anställning.

Målgrupp

Nyanlända kvinnor och män med uppehållstillstånd och yrkeskompetens i anläggningsboende eller eget boende.

Område

MO8 (Småland/Blekinge)

Tidsperiod

2017-05-15 till 2020-02-29

Innehåll

För att fortsätta förbättra Arbetsförmedlingens förmåga att kompetensförsörja landet kommer projetet att utveckla:

  • metoder för att synliggöra och tillvarata nyanländas kompetens
  • metoder som bidrar till en snabbare, effektivare och mer träffsäker matchning av kompetens utifrån branschernas behov
  • metoder som bidrar till att öka målgruppens egenaktivitet och motivering inför etableringen.  Projektet ska bidra till att:
  • målgruppen snabbare kommer i arbete, utbildning eller närmar sig arbetsmarknaden utifrån branschernas behov
  • diskrimineringen på arbetsmarknaden minskar utifrån ett likabehandlingsperspektiv
  • arbetsgivare inom branscher/yrkesområden med rekryteringsbehov kommer att anställa nyanlända inom aktuellt område
  • kvinnor och män som har fått uppehållstillstånd men inte är kommunplacerade får en bra och effektiv förberedelse inför etableringen 

Projektägare

David Fridlund

Projektledare

Malgorzata Andersson

Kontaktperson

David Fridlund