Ericsson 2

EU-fond

Europeiska globaliseringsfonden

Syfte och mål

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ansöka om globaliseringsfondsprojekt som riktar sig till de som blev uppsagda från Ericsson 2016/2017. Dessa uppsägningar skedde då företaget vill stärka sin position på nya marknadsområden. Denna utveckling sker till största del utanför EU. Uppsägningar har skett brett på flera olika orter. Utmaningarna ser olika ut beroende på vilka personalkategorier som drabbats och hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. De insatser som är aktuella handlar främst om att stärka deltagarnas kompetens bredda deras möjliga arbetsmarknad.

Syftet med projektet är att kunna erbjuda individanpassade åtgärder inkluderat insatser utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder för att komma ut i sysselsättning så fort som möjligt.

Aktiviteterna kommer vara inriktade mot yrkesvägledning, omskolning och vidareutbildning. Projektet kommer att ha en nära relation och dialog med trygghetsorganisationerna, arbetsmarknadens parter och företag, i syfte att förbättra arbetssökande färdigheter och kvalifikationer enligt företagens behov.

Tidsperiod

2017-08-09 till 2019-08-09

Målgrupp

Målgruppen består av 2388 personer som blivit av med sina anställningar i samband med Ericssons varsel under 2016. Projektet riktar sig personer som sagts upp ifrån Ericssons anläggningar i Kumla, Kista, Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping.

Kontakt

Vid kontakt med oss uppge namn, gärna personnummer samt på vilken ort du bor, detta för att ge dig rätt och så snabb service som möjligt.

Europeiska globaliseringsfonden (EGF)

 

Stockholm

David Arutiunjan

010-4873186
Öppet hus på Arbetsförmedlingen City tisdagar mellan kl.10.00 - 12.00
Öppet hus på Arbetsgivarcenter Järva torsdagar kl. 10 - 12.00

Kumla

Mustafa Mehmedagic

010-4871898

Örebro

Suada Kadic

010-488 75 08

Projektledare   

Sören Johansson

Kontaktperson

Carolina Aspdahl Karlsson