Ericsson 

EU-fond

Europeiska globaliseringsfonden

Syfte och mål

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ansöka om ett globaliseringsfondsprojekt som riktar sig till de som blev uppsagda från Ericsson under 2015. Dessa uppsägningar skedde då företaget vill stärka sin position på nya marknadsområden. Denna utveckling sker till största del utanför EU.

Uppsägningar har skett brett på flera olika orter. Utmaningarna ser olika ut beroende på vilka personalkategorier som drabbats och hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. De insatser som är aktuella handlar främst om att stärka deltagarnas kompetens bredda deras möjliga arbetsmarknad.

Syftet med projektet är att kunna erbjuda individanpassade åtgärder utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder för att komma ut i sysselsättning så fort som möjligt.

Aktiviteterna kommer vara inriktade mot yrkesvägledning, omskolning och vidareutbildning. Projektet kommer att ha en nära relation och dialog med trygghetsorganisationerna, arbetsmarknaden sparter och företag, i syfte att förbättra arbetssökande färdigheter och kvalifikationer enligt företagens behov.

Målgrupp

Målgruppen består av 1 614 personer som blivit av med sina anställningar i samband med Ericssons varsel under 2015. Projektet riktar sig personer som sagts upp ifrån Ericssons anläggningar i Katrineholm, Kumla och Kista och även i förkommande fall Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping.

Tidsperiod

2016-03-31 till 2018-03-30.

Ansvariga för projektet

Sören Johansson, projektledare

Carolina Aspdahl Karlsson, projektkoordinator

Kontakta oss