Entré – dörröppnare och tröskelsänkare

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Syftet med projektet är att säkerställa Rekryterare som beprövad metod snabbt omställer prioriterade arbetssökande till företagens faktiska behov av arbetskraft. Projektet ska pröva och utarbeta metoder som ökar möjligheterna för arbetssökande som står långt från arbete att återgå till ordinarie arbetsmarknad. Metoder som kommer att användas är att Arbetsförmedlingen utökar riktade tjänster kring rekrytering. Målet är att antalet arbetstillfällen bland småföretag mellan 1-10 anställda i regionen Jämtland/Västernorrland skall öka genom projektet och att rekrytering i första hand matchas gentemot deltagande målgruppers arbetssökande.

Målgrupp

Arbetssökande från

  • jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och fas 2
  • jobbgarantin för ungdomar
  • arbetslivsintroduktion

Företag med 0-10 anställda oberoende av bransch.

Tidsperiod

2010-06-01 – 2013-05-31 

Innehåll

I projekt Entré riktas fokus på att stimulera en bredd av småföretag som är beredda att nyanställa personal och därigenom skapa ett verkligt behov av arbetskraft. Uppsökande verksamhet mot arbetsgivare genomförs och rekryteraren erbjuder stöd i rekryteringsprocesser och urvalsprocesser till småföretagare detta ger ökade och nya kontakter med näringslivet. Syftet med dessa kontakter ska då vara att för målgruppen delta i en rekryteringsprocess med jobb i fokus. Rekryteraren ska tillföra fördjupade resurser i rekryterings- och kompetensfrågor riktat till målgruppen småföretag och vara en resurs som avlastar för dem att introducera vid företaget.Urvalsmetoder och intervjuer med mjukmatchning, kompetenshöjningar samt introduktion och uppföljning av deltagare vid företag utifrån arbetskraftsbehov är grundverksamhet inom projektet.

Kontaktperson

Johan Tegnhed

Projektledare

Henrik Moralo