Projekt Astra Zeneca

EU-fond

Europeiska globaliseringsfonden

Syfte och mål

Ge tidigare anställda från AstraZeneca som blev uppsagda under 2011 individuellt anpassat stöd för att kunna lösa sin arbetslöshetssituation.

Målgrupp

Personer som varslades från Astra Zeneca i Lund, Södertälje, Mölndal och Umeå 2010 och fick sluta sina anställningar under 2011.

Tidsperiod

2011-12-23 till 2013-12-22

Innehåll

Projekt AstraZeneca är ett projekt som Arbetsförmedlingen bedriver inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden (EGF). Syftet med projektet är att Arbetsförmedlingen bland annat ska erbjuda insatser som går utöver det som vi normalt erbjuder och hjälpa personer som drabbats av globaliseringens negativa effekter. Projektet riktar sig till personer som fått sluta sina anställningar på AstraZeneca under 2011 och erbjuder bland annat stöd till individuellt anpassade utbildningar, kvalificerad matchning och stöd till start av eget företag.

Projektledare

Matz Wahlin