Lever du med våld i en nära relation?

Illustrerad bild av en kvinnohand som sätter stopp för en manshand som slår.

Känner du dig rädd eller kontrollerad i en nära relation? Det finns skydd och stöd att få. Här hittar du kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som du kan få stöd och hjälp av.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lagen. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt.  Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun för att förändra din situation.

Polisen - ring 112

Om du behöver akut hjälp av polisen ringer du 112. Vill du göra en anmälan eller ha rådgivning ringer du i stället 114 14.

Kvinnofridslinjen - ring 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Den är öppen dygnet runt och samtalet kostar ingenting. Personalen har tystnadsplikt och den som ringer har möjlighet att vara anonym. Personalen har tillgång till tolkservice för de flesta språk som talas i Sverige. De kan stötta dig, men också hänvisa dig vidare till stöd som finns att tillgå där du är bosatt.

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Mer information och kontaktuppgifter

Polisens webbplats

Hälso-och sjukvården

Brottsoffermyndigheten

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Brottsofferjouren, 0200-21 20 19

Unizon

ROKS

Rikskriscentrum för män

Stödtelefon för den som vill sluta med våld - Väljattsluta.se

Women Against Violence Europe – europeisk databas med stödjourer

Hedersrelaterat våld och förtryck - hedersfortryck.se

TRIS stödtelefon för den som är utsatt förhedersrelaterat våld och förtryck

RFSL Stödmottagning

Ungdomsmottagning på nätet

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Veterinär omtanke om våldsutsatta

Jag vill lämna sidan snabbt!

Vid akut fara, ring alltid 112