Hur har Sverige nytta av EU:s arbetsförmedlingsnätverk Eures?

Publicerad: 2021-06-23

Ta del av ett webbinarium om arbetsförmedling över EU-ländernas gränser som sändes den 23 juni 2021, arrangerat av EU-kommissionen i Sverige och Arbetsförmedlingen.

Pandemin håller på att klinga av, men den har haft omfattande negativa konsekvenser för arbetsmarknaden i EU-länderna. Inför återhämtningen är det fundamentalt att arbetsmarknaden fungerar väl, inte minst förmedlingen av jobb till arbetssökande. Här kan EU:s arbetsförmedlingssystem Eures spela en viktig roll.

Vad är Eures och hur fungerar detta samarbete kring arbetsförmedling över EU-ländernas gränser? Hur kan Eures hjälpa svenska arbetssökande att få jobb i andra EU-länder? Hur kan svenska arbetsgivare dra nytta av Eures för att rekrytera arbetskraft som det kan vara brist på i Sverige?

Syftet med webbinariet är att diskutera Eures och därmed EU:s roll på detta område, med experter som deltar i eller använder sig av Eures.

Följande personer medverkar i webbinariet:

  • Henric Stjernqvist, EU-kommissionen
  • Karlis Lapsa, Europeiska arbetsmyndigheten
  • Jon Stråth, Arbetsförmedlingen
  • Viktor Strömberg, Lansera/Work International
  • Elisabeth Hagsten, Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator är Jens Matthiessen, EU-kommissionens representation i Sverige.

Stäng

Webbinarium kortversion

Hur har Sverige nytta av EU:s arbetsförmedlingsnätverk Eures?

Stäng

Webbinarium full version

Hur har Sverige nytta av EU:s arbetsförmedlingsnätverk Eures?