26 mars 2021

Eures stöttar även under pandemin

Coronapandemin har gjort det svårare att korsa gränserna inom EU. Men den fria rörligheten och att söka jobb i ett annat EU-land är fortfarande en viktig rättighet för medborgare i hela EU, liksom Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Stäng

Moving forward with EURES

Se en film från Europeiska Kommissionen om hur Eures kan hjälpa arbetssökande att hitta jobb i ett annat EU-land.