Eures stöttar även under pandemin

Publicerad: 2021-03-26

Coronapandemin har gjort det svårare att korsa gränserna inom EU. Men den fria rörligheten och att söka jobb i ett annat EU-land är fortfarande en viktig rättighet för medborgare i hela EU, liksom Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.