Årsrapport om arbetskraftens rörlighet i EU 2020

Publicerad: 2021-03-26

Årsrapporten för 2020 om arbetskraftsmobilitet inom EU identifierar trender i fri rörlighet för arbetstagare och deras familjemedlemmar, baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna (2019/2018).

Årets utgåva innehåller också resultat om rörligheten för högutbildade arbetstagare och rörlighet och demografiska förändringar. Det visar att mobiliteten inom EU ökade under 2019, dock i långsammare takt.

De viktigaste slutsatserna i rapporten sammanfattas i översiktsrapporten: The intra-EU labour mobility at a glance.

Ladda ner rapporten (Europeiska kommissionens webbbplats)