ESF projekt Kickstart React-EU

I september 2021 startade ESF-projektet Kickstart React-EU. Projektet ska bidra till att personer som blivit arbetslösa under pandemin snabbare ska få ett arbete igen.

React EU är ett EU initiativ för att motverka konsekvenserna av covid-19 pandemin. Många män och kvinnor har blivit eller riskerar att bli arbetslösa under pandemin. Kompetenshöjande utbildningar eller rustande och matchande insatser är vägen för snabbare återgång till arbete. Arbetsförmedlingen har tilldelats en del av React EU medel från Europeiska Socialfonden, ESF, för att förstärka och komplettera befintliga insatser för dessa personer. Arbetet drivs av Arbetsförmedlingen i form av ESF-projektet Kickstart React-EU.

Syfte med projektet

Syftet med Kickstart React-EU är att personer som blivit arbetslösa under pandemin snabbt ska få ett arbete igen. Detta ska göras med hjälp av åtgärder och insatser som kan bryta perioder av arbetslöshet och förhindra att långtidsarbetslösheten biter sig fast eller stiger till en högre nivå. Projektets insatser ska även vara ett led i Sveriges övergång till koldioxidsnål ekonomi med grön och digital inriktning.

Insatser i projektet

  • Vägledning; fokus på unga men också på karriärvägledning för de som behöver ställa om.
  • Omställning genom arbetsmarknadsutbildningar, framför allt med en grön- och digital inriktning.
  • Rustande insatser; den arbetssökande får genom extratjänst en subventionerad anställning med målet att stärka deltagarens ställning på arbetsmarknaden och därmed lättare få ett osubventionerat arbete på sikt,

Projektet startade den 1 september 2021 och pågår till 30 november 2022, med möjlighet till förlängning in i 2023.