Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök

 • Pressmeddelande, 16 juni 2020

  Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.

 • Pressmeddelande, 15 juni 2020

  Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,8 procent. Många av de som skriver in sig är unga. Samtidigt finns det betydligt färre sommarjobb.

 • Pressmeddelande, 15 juni 2020

  Hur påverkar coronapandemin arbetsmarknaden i Sverige de kommande åren? Hur utvecklas arbetslösheten?

 • Pressmeddelande, 12 juni 2020

  Arbetsförmedlingen har fattat beslut om att återupprätta kontoren i Hagfors, Hallsberg, Karlskoga och Årjäng i samband med sin översyn av den lokala närvaron i landet. Tidigare har kontoren i Härnösand och Hammarstrand återupprättats och bemanningen förstärkts på ytterligare fem orter.

 • Pressmeddelande, 11 juni 2020

  Under maj skedde en betydande ökning av antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Mest ökade arbetslösheten bland utrikes födda och ungdomar.