Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2021 och framåt.

Sök

 • Pressmeddelande, 15 september 2022

  Fler klienter behöver ett nära stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Därför behöver Arbetsförmedlingen och Kriminalvården utveckla sitt samarbete.

 • Pressmeddelande, 14 september 2022

  I en tid av ekonomisk turbulens fortsätter arbetslösheten nedåt men i långsammare takt. Även långtidsarbetslösheten fortsätter att minska.

 • Pressmeddelande, 12 september 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

 • Pressmeddelande, 06 september 2022

  Nya arbetssätt ska bidra till att lösa arbetskraftsbristen vid större företagsetableringar.

 • Pressmeddelande, 05 september 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.