Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök

 • Pressmeddelande, 19 oktober 2020

  Arbetslösheten fortsätter att öka men nu i lägre takt. Som mest bedöms antalet inskrivna arbetslösa uppgå till 500 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,6 procent.

 • Pressmeddelande, 12 oktober 2020

 • Pressmeddelande, 12 oktober 2020

  På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med över 100 000 personer. Arbetslösheten ökar i samtliga län men i varierande omfattning. Störst är ökningen i Stockholmsregionen.

 • Pressmeddelande, 05 oktober 2020

  Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb. Det gäller främst dem som står nära arbetsmarknaden. De som saknar utbildning har ett svårare utgångsläge.

 • Pressmeddelande, 29 september 2020

  I oktober tar ytterligare 22 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Totalt erbjuder hittills 69 servicekontor denna service.