Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök

 • Pressmeddelande, 04 maj 2020

  Den pågående pandemin har satt djupa spår på den svenska arbetsmarknaden. Sedan inledningen av mars har 69 188 personer varslats om uppsägning.

 • Pressmeddelande, 04 maj 2020

  Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar med en snabbt stigande arbetslöshet. Myndigheten vidtar nu en rad åtgärder och lämnar idag in årets andra utgiftsprognos till regeringen.

 • Pressmeddelande, 27 april 2020

  Arbetslösheten fortsätter att stiga framför allt inom tjänstesektorn och är nu 8,1 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning sjunker jämfört med förra veckan.

 • Pressmeddelande, 20 april 2020

  Arbetslösheten ökar i snabb takt och är nu 8,0 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning har dämpats under den senaste veckan.

 • Pressmeddelande, 15 april 2020

  Under mars uppnådde antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen historiskt höga nivåer. Även ökningstakten i antalet inskrivna arbetslösa tilltog under mars.