Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2021 och framåt.

Sök

 • Pressmeddelande, 07 december 2022

  Svensk ekonomi bedöms gå in i en lågkonjunktur under 2023 med ökande arbetslöshet som följd. Samtidigt väntas bristen på kompetens vara fortsatt hög. Vilka utmaningar står svensk arbetsmarknad inför de kommande två åren? Välkommen på digital pressträff onsdag den 14 december.

 • Pressmeddelande, 05 december 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden. Med anledning av ett ökat antal varsel samt ett stort intresse från media börjar vi även redovisa varselsiffror i samband med veckostatistiken.

 • Pressmeddelande, 01 december 2022

  Den 1 december träder flera regelförändringar i kraft som ger Arbetsförmedlingen större möjligheter att värna om skattebetalarnas pengar genom att neka oseriösa arbetsgivare och anordnare stödinsatser.

 • Pressmeddelande, 28 november 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden. Med anledning av ett ökat antal varsel samt ett stort intresse från media börjar vi även redovisa varselsiffror per vecka.

 • Pressmeddelande, 21 november 2022

  Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.